Soluții de portofoliu

La nivel conceptual, la FinLight consideram compania antreprenoriala ca centrul sistemului economic.

Evident, aceasta categorie de companii reprezinta un punct de interes major pentru ceilalți membrii ai circuitului economic – alte companii comerciale, instituții  financiare, agenți de supraveghere, etc.

Pentru a facilita fluxurile de capital, mărfuri sau “know-how”, consideram ca trebuie facilitat, in primul rand, fluxul de informație. In acest sens, va propunem următoarele soluții, in funcție de specificul interesului in legătura cu companiile subiect:

Soluție de management al creditului comercial

FinLight poate fi implementata ca soluție conexa pentru sisteme de management al creditului comercial in scopul eficientizării capacității de evaluare a riscului de neîncasare a creanțelor:

 • Analiza FinLight este mai relevanta pentru ca:
  • este disponibila imediat după efectuarea înregistrărilor contabile, spre deosebire de alte rapoarte ce oferă informații cu approximativ 6 luni întârziere, doar după după închiderea situațiilor financiare statutare
  • oferă informații cu frecventa lunară, spre deosebire de rapoartele financiare disponibile ce oferă informații cu frecventa semi-anuală sau anuală.
  • Raportarea FinLight poate fi personalizata și adaptata in funcție de solicitările utilizatorilor
 • Analiza FinLight este mai clară și mai de încredere pentru că utilizează datele contabile brute de baza (înregistrări pe fiecare tranzacție) ce oferă access la informații clare și detaliate, spre deosebire de restul rapoartelor financiare ce utilizează date financiare publice agregate ce permit doar o raportare financiara vaga sau neclara.
 • Analiza FinLight este mai sigura pentru ca exista pași intermediari de verificare* a datelor

Compania risc (Clientul)  va avea access la sistemul de raportare și in acest fel poate înțelege mai bine ariile de îmbunătățit in ceea privește situația financiara a companiei sale. Clienții tai vor avea posibilitatea de a acționa in sensul eficientizării afacerilor lor, diminuând astfel riscul tau de neîncasare a creanțelor.

Am integrat funcționalități de alertă care:

 • evidențiază ariile cu risc ridicat (capacitate de plata, stabilitate financiara, etc)  în mod structurat și detaliat
 • atrag atenția asupra evoluției negative a situației financiare la fiecare actualizare a datelor (lunar)

In cazul in care aceasta funcționalitate prezintă interes pentru organizația ta, te rugam sa folosești butonul de mai jos pentru a ne contacta.

Hai sa vorbim

Soluție de extindere a serviciilor pentru prestatorii de servicii financiare/contabilitate

FinLight poate fi utilizat pentru livrarea de servicii cu valoare adăugata mare pentru clienții prestatorilor de servicii de consultanta financiara:

Putem implementa un sistem tripartit de colaborare cu beneficii reale pentru tine și pentru clienții tai.

Beneficii pentru Clienții tai:

 • access la un pachet minim de raportare financiara ce ii va ajuta sa își eficientizeze afacerea
 • access la consultanta de specialitate in cazuri deosebite (necesar raportare către terți, necesar eficientizare situație financiara, necesar creditare, etc)

Beneficii pentru prestatorii de servicii de contabilitate:

 • avantaj competitiv prin oferirea de servicii de consultanta cu valoare adăugata mare in contextul necesităților clienților (raportări pentru terți, eficientizare companie, tranzacții de capital, etc)
 • surse adiționale de venit prin posibilitatea de monetizare a activității de consultanta contabila/financiara
 • verificare automata a informațiilor care sunt transmise clientului

Putem implementa un sistem tripartit de colaborare cu beneficii reale pentru tine și pentru clienții tai.

Beneficii pentru Clienții tai:

 • access la un pachete complexe de raportare financiara in fiecare luna la un cost rezonabil
 • posibilități reale de eficientizare a performantei financiare odată ce vor un mecanism performant de monitorizare financiara

Beneficii pentru Consultanții financiari

 • avantaj in fata competitorilor prin oferirea de servicii de consultanta cu valoare adăugata mare in contextul necesităților clienților (raportări pentru terți, eficientizare companie, tranzacții de capital, etc)
 • eficientizarea costurilor in ceea ce privește raportările financiare pregătite pentru clienți in scop de analiza și control
 • surse adiționale de venit prin posibilitatea de extindere a activității de consultanta financiara in arii precum: eficientizarea operaționala, credit control, consultanta pentru acces credite bancare/comerciale, etc.
 • verificare automata a informațiilor contabile care sunt utilizate in procesul decizional

In cazul in care aceasta funcționalitate prezintă interes pentru organizația ta, te rugam sa folosești butonul de mai jos pentru a ne contacta.

Hai sa vorbim

Soluție inovatoare pentru sectorul bancar/non-bancar (IFN)

Datorita sistemul complex de funcționalități integrate, FinLight poate fi utilizat in contextul managementului de portfoliu de risc pentru instituțiile financiare bancare și non-bancare:

 • Fluxul de transmitere a informațiilor financiare poate fi complet automatizat prin transmiterea electronica a datelor
 • Procesul de analiza financiara poate fi complet automatizat prin elaborarea de rapoarte financiare specifice scopurilor (aplicații de credit, analize de portofoliu, etc)
 • identificare de surse adiționale de venit ce pot fi generate de evaluarea automata a condițiilor de credit (financial covenants)

FinLight poate fi implementat ca sistem bipartit cu beneficii atât pentru mediul antreprenorial (clienti) cat și pentru instituțiile financiare:

Beneficii pentru clienți:

 • access la un pachet minim de raportare financiara in fiecare luna la un cost minim ce le va oferi o minima înțelegere asupra situației financiare la zi
 • access la consultanta financiara de specialitate ce poate genera o îmbunatățire a profilului Companiei
 • eficientizarea procesului de transmitere de informații către furnizorii de capital (transmiterea se face electronic)

Beneficii pentru instituțiile financiare:

 • oferirea de servicii inovatoare, cu valoare adăugata mare, diferențiate de cele oferite de competitori
 • posibilitatea repoziționării in relația cu clienții in sensul de oferire de servicii conexe de consultanta, pe lângă furnizarea de capital
 • diminuarea considerabila a timpului de răspuns către clienții
 • oferirea de soluții de finanțare in funcție de specificul fiecărui client, având in vedere capacitatea de evaluare superioara a nevoilor acestuia generata din relaționarea cu clientul precum și accesul informații financiare clare,detaliate și relevante (recente).

Având in vedere funcționalitațile automatizate, FinLight  oferta multiple posibilități de a eficientizare a performantei portofoliului:

 • diminuarea riscului prin analiza de informații ce nu sunt accesibile prin alte sisteme:
  • informații cu frecventa lunara (serii lunare)
  • flux de numerar calculat prin metoda directa
 • diminuarea riscului prin creșterea relevantei informației analizate deoarece informația disponibila in luna imediat următoare
 • îmbunatățirea capacității de susținere a clienților aflați in dificultate cu soluții oferite rapid și in cunoștința de cauza
 • sistem de alertare automat in legătura cu evoluția poziției financiare ce poate fi integrat in sistemul existent de EWS
 • sistem automat de monitorizare a condițiilor de creditare (financial covenants)

In cazul in care aceasta funcționalitate prezintă interes pentru organizația ta, te rugam sa folosești butonul de mai jos pentru a ne contacta.

Hai sa vorbim

Soluție de monitorizare pentru agenți de supraveghere

FinLight poate fi utilizata ca soluție de monitorizare pentru agenții de supraveghere: administratori judiciari, administratori concordatari, acționari minoritari, reprezentați ai diverselor organisme de supraveghere financiara, etc.

Practic, toate părțile interesate cu drept de acces pot beneficia de un pachet de raportare financiara clar și detaliat cu următoarele caracteristici

 • flux de transmitere a informațiilor financiare complet automatizat prin transmiterea electronica a datelor
 • proces de raportare financiara complet automatizat prin elaborarea de rapoarte financiare specifice
 • datele contabile pot fi verificate*  și transmise cu frecventa lunara
 • rapoartele pot fi distribute parților interesate (creditori, autorități ale statului, etc)

In cazul in care aceasta funcționalitate prezintă interes pentru organizația ta, te rugam sa folosești butonul de mai jos pentru a ne contacta.

Hai sa vorbim

Vrei sa vorbim?

Ai nevoie de asistenta specializata sau ai orice fel de intrebari? Suntem aici sa te ajutam .