HomeResurseNoțiuni de bază despre Raportarea financiarăContul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere

Prezentare generala

  • Prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacitații companiei de a genera profit in contextul operațiunilor desfășurate. Cuprinde lista:
  • Veniturilor – tranzacții generatoare de resurse
  • Costurilor – tranzacții consumatoare de resurse
  • Rezultatelor înregistrate ca urmare a activității firmei, la nivel operational, financiar și net

Explicăm mai jos de ce este important Contul de profit si pierdere, care este structura lui și, poate cel mai important, cum să îl evaluați dintr-o privire.

De ce este important?

Contul de profit si pierdere este considerat ca fiind un instrument principal în conducerea companiei pentru că:

  • evidențiază elementele ce generează profit sau pierdere
  • permite evaluarea sănătății companiei in ceea ce privește capacitatea de a genera valoare pentru acționari/asociați
  • oferă posibilitatea managementului de înțelege mai bine pârghiile prin care poate acționa pentru a maximiza profitul sau pentru a diminua/elimina pierderile

Structura Contului de profit și pierdere

Structura Contului de profit si pierdere poate sa difere în funcție de scopul analizei și gradul de detaliu dorit, însă întotdeauna va conține aceleași elemente: VenituriCheltuieli și Rezultate

Pentru o mai bună înțelegere a surselor generatoare de valoare în companie,  am segmentat prezentarea Veniturilor și Cheltuielilor în funcție de activitățile desfășurate de companie: Activitatea operaționala și Activitatea financiară, după cum urmează:

Activitatea operaționala

Venituri operaționale

Valoarea generată de companie din activitățile operaționale, fără a lua in considerare veniturile generate din activități de finanțare (dobânzi, dividende, etc)

Detalii venituri operaționale

Cheltuieli operaționale

Consumul de valoare al companie in scopul desfășurării activităților operaționale, fără a lua in considerare cheltuielile aferente activităților de finanțare (cheltuieli cu dobânzi, dividende de plată, cheltuieli generate de evoluția negativă a cursului de schimb, etc.)

Detalii cheltuieli operaționale

Depreciere si amortizare

Ajustarea valorii Activelor sau a Provizioanelor în contextul desfășurări activităților normale sau ca rezultat al evenimentelor neobișnuite/excepționale.

Detalii depreciere si amortizare

Rezultat operațional

Valoarea generată (profit operațional) sau valoarea pierdută (pierdere operațională) de companie în urma desfășurării activităților operaționale, după deducerea Deprecierii si Amortizării.

Activitatea financiară

Venituri financiare

Resursele generate de companie legate de activitatea de natură financiară.
Detalii venituri financiare

Cheltuieli financiare

Consumul de resurse al companiei legat de activitatea de finanțare a operațiunilor sau de investițiile efectuate
Detalii cheltuieli financiare

Rezultat financiar

Valoarea generată (profit financiar) sau valoarea pierdută (pierdere financiară) de companie în urma desfășurării activităților financiare.

Rezultatul tuturor activităților firmei

Rezultat brut

Rezultatul companiei (profit sau pierdere) calculat în urma deducerii Cheltuielilor din Venituri, înainte de perceperea impozitului pe profit/venit.

Taxele

Impozitul pe profit / venit

Taxele datorate conform regimului fiscal aplicabil companiei, calculate in funcție de profitul sau veniturile companiei.

Rezultatul net

Profitul net

Rezultatul final al activități companiei , profit sau pierdere, atribuibil acționărilor/asociaților. Mai simplu spus, raționamentul de existență al oricărei companii comerciale.

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Modul in care sunt grupate elementele Contului de profit si pierdere diferă în funcție de scopul prezentării:

Poate fi o prezentare in care elementele sunt grupate in funcție de natura lor, atunci când există un scop de eficientizare a companiei
Prezentare simplă, utilă pentru o privire de ansamblu

© 2021 FinLight Project. Toate drepturile rezervate.