Prezentare generala

Prezinta situația financiară a companiei la data raportării  în ceea ce privește resursele (denumite Active)  și obligațiile (denumite Pasive) companiei. Este o imagine statică, în sensul ca prezintă valoarea unui anumit element la data raportării, ca de exemplu valoarea contului de numerar la finalul lunii rezultat în urma intrărilor si ieșirilor de numerar din conturi. Valoarea înregistrată la final de luna se numește Sold si mișcările se numesc Rulaje.

Bilanțul contabil cuprinde soldurile urmatoarelor elemente:

 • Active – resursele controlate de companie care vor fi utilizate pentru a genera beneficii viitoare, adică profit
 • Pasive – reprezintă obligațiile companiei față de Acționari/Asociați și fata de terți

Explicăm mai jos de ce este important Bilanțul contabil și care este structura lui.

De ce este important?

Având in vedere ca suma Activelor va fi întotdeauna egală cu suma Pasivelor, înseamnă ca întotdeauna pentru fiecare resursă pe care compania o utilizează, există o datorie in contrapartida (fie ea si către Acționari).

Este extrem de important pentru management ca întotdeauna sa existe o conștientizare clară a următoarelor doua elemente:

 • CINE FINANȚEAZĂ (Acționari, Furnizori, Bănci, Statul Roman, Salariați, etc)
 • CE FINANȚEAZĂ (Clădiri, Echipamente, Stocuri, Creanțe, Sold Numerar, etc)

Raționamentul este simplu: obligațiile către creditori vor trebui plătite la un moment dat (amânarea datoriilor poate fi doar o soluție temporară), iar pentru plată sursele sunt următoarele:

 • Activele existente – soldurile actuale
 • Activele viitoare  ce vor fi constitute din:
  • Profitul viitor – rezultatele pozitive ale companiei in viitor
  • Aportul acționarilor – aport de capital social

Mai simplu spus, daca managementul nu poate identifica surse de plată a datoriilor, atunci nu există decât doua soluții: Acționarii/Asociații să aducă bani în companie sau o procedură de insolvența/faliment care sa anuleze anumite datorii.

Practic, înțelegerea Bilanțului companiei oferă posibilitatea managementului de a gestiona resursele companiei (activele) in contextul obligațiilor existente (pasivele). Mai jos găsiți niște exemple concrete despre cum ajuta înțelegerea bilanțului managementul companiei:

 • pentru a înțelege si modela sursele de finanțare astfel încât compania sa își poată desfășură activitatea – securizarea sursele de plata a datorilor către furnizori si bănci.
 • pentru a identifica sursele de finanțare nedimensionate corespunzător sau inutile – datorii inutile către furnizori/banci care au fost utilizate pentru finanțarea unor stocuri nevandabile
 • pentru a evalua capacitatea companiei de a transforma resurse (active) in numerar în vederea stingerii datoriilor – analiza ciclului de conversie a numerarului
 • pentru analiza nevoii de redimensionare a activității – ce resurse sunt necesare pentru creșterea activității au ce resurse pot fi eliberate prin scaderea activitații
 • pentru a înțelege poziția companiei și a necesarul de lichidizare a activelor – pentru evitarea situațiilor de Insolvența sau Faliment
 • etc

Active

Pasive

Active imobilizate

Activele Imobilizate (denumite și Active Fixeproduc valoare pentru Companie pe parcursul mai multor ani și sunt consumate gradual.

Deși Activele Imobilizate cuprind toate activele care sunt utilizate pe o perioada mai lungă de un an, în linii mari, aceasta categorie cuprinde: Terenuri, Clădiri, Instalații /Echipamente tehnice și diverse Licențe.

Detalii despre Activele Imobilizate

Capitaluri proprii

Capitalul (sau a Capitalurile proprii) sunt o sursă de finanțare ce este controlată (din punct de vedere al exigibilității) de către asociați/acționari.

Deși Capitalul cuprinde o gama largă de elemente, cel mai des in cazul companiilor mici si medii, cuprinde următoarele elemente Capital Social, Rezultat curentRezultat reportat din anii anterioriRezerve și Rezerve din reevaluare.

Putem considera Capitalul ca fiind o măsura a implicării Asociaților/Acționarelor în finanțarea companiei și a riscului asumat de aceștia.

Detalii despre Capitalurile Proprii

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung  reprezintă sursă de finanțare ce devine scadentă la o perioada mai mare de 1 an de la data raportării financiare. De obicei cuprinde Credite pe termen lung și leasinguri financiare.

Detalii despre Datoriile pe termen lung

Active circulante

Activele Circulante (denumite și Active Curente) sunt acele resurse pe care compania le folosește în operațiunile de zi-cu-zi și care sunt de obicei consumate/utilizate pe parcursul unui singur ciclu operațional. Se consumă integral pe măsura ce sunt utilizate.

Caracteristica definitorie a Activelor Circulante este ca sunt compuse din Lichidități (Disponibilități numerar si alte valori) sau din alte resurse care se estimează ca vor fi transformate in Lichidități într-un orizont de timp foarte scurt: StocuriCreanțe și Investiții financiare pe termen scurt.

Detalii despre Activele Circulante

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt reprezintă obligații ale companiei care vor trebui onorate într-o perioada mai scurta de 1 an de la data raportărilor, de regulă in următorul ciclu operational: Datorii comerciale curente și Credite bancare pe termen scurt.

Detalii despre Datoriile pe termen scurt

Active

Active imobilizate

Activele Imobilizate (denumite și Active Fixeproduc valoare pentru Companie pe parcursul mai multor ani și sunt consumate gradual.

Deși Activele Imobilizate cuprind toate activele care sunt utilizate pe o perioada mai lungă de un an, în linii mari, aceasta categorie cuprinde: Terenuri, Clădiri, Instalații /Echipamente tehnice și diverse Licențe.

Detalii despre Activele Imobilizate

Active circulante

Activele Circulante (denumite și Active Curente) sunt acele resurse pe care compania le folosește în operațiunile de zi-cu-zi și care sunt de obicei consumate/utilizate pe parcursul unui singur ciclu operațional. Se consumă integral pe măsura ce sunt utilizate.

Caracteristica definitorie a Activelor Circulante este ca sunt compuse din Lichidități (Disponibilități numerar si alte valori) sau din alte resurse care se estimează ca vor fi transformate in Lichidități într-un orizont de timp foarte scurt: StocuriCreanțe și Investiții financiare pe termen scurt.

Detalii despre Activele Circulante

Pasive

Capitaluri proprii

Capitalul (sau a Capitalurile proprii) sunt o sursă de finanțare ce este controlată (din punct de vedere al exigibilității) de către asociați/acționari.

Deși Capitalul cuprinde o gama largă de elemente, cel mai des in cazul companiilor mici si medii, cuprinde următoarele elemente Capital Social, Rezultat curentRezultat reportat din anii anterioriRezerve și Rezerve din reevaluare.

Putem considera Capitalul ca fiind o măsura a implicării Asociaților/Acționarelor în finanțarea companiei și a riscului asumat de aceștia.

Detalii despre Capitalurile Proprii

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung  reprezintă sursă de finanțare ce devine scadentă la o perioada mai mare de 1 an de la data raportării financiare. De obicei cuprinde Credite pe termen lung și leasinguri financiare.

Detalii despre Datoriile pe termen lung

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt reprezintă obligații ale companiei care vor trebui onorate într-o perioada mai scurta de 1 an de la data raportărilor, de regulă in următorul ciclu operational: Datorii comerciale curente și Credite bancare pe termen scurt.

Detalii despre Datoriile pe termen scurt

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Prezentare standard a Bilanțului Contabil în scopul analizei diverselor categorii de Active si Pasive

© 2021 FinLight Project. Toate drepturile rezervate.