Contul de profit și pierdere

Prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacitații companiei de a genera profit in contextul operațiunilor desfășurate. Cuprinde lista:

  • Veniturilor – tranzacții generatoare de resurse

  • Costurilor – tranzacții consumatoare de resurse

  • Rezultatelor înregistrate ca urmare a activității firmei, la nivel operational, financiar și net

Explicăm mai jos de ce este important Contul de profit si pierdere, care este structura lui și, poate cel mai important, cum să îl evaluați dintr-o privire.

De ce este important ?

Contul de profit si pierdere este considerat ca fiind un instrument principal în conducerea companiei pentru că:

  • evidențiază elementele ce generează profit sau pierdere
  • permite evaluarea sănătății companiei in ceea ce privește capacitatea de a genera valoare pentru acționari/asociați
  • oferă posibilitatea managementului de înțelege mai bine pârghiile prin care poate acționa pentru a maximiza profitul sau pentru a diminua/elimina pierderile

Structura Contului de profit și pierdere

Structura Contului de profit si pierdere poate sa difere în funcție de scopul analizei și gradul de detaliu dorit, însă întotdeauna va conține aceleași elemente: Venituri, Cheltuieli și Rezultate. 

Pentru o mai bună înțelegere a surselor generatoare de valoare în companie,  am segmentat prezentarea Veniturilor și Cheltuielilor în funcție de activitățile desfășurate de companie: Activitatea operaționala și Activitatea financiară, după cum urmează:

Activitatea operaționala

Activitatea financiară

Rezultatul tuturor activităților firmei

Taxele

Rezultatul net

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Modul in care sunt grupate elementele Contului de profit si pierdere diferă în funcție de scopul prezentării:

Poate fi o prezentare in care elementele sunt grupate in funcție de natura lor, atunci când există un scop de eficientizare a companiei

Prezentare simplă, utilă pentru o privire de ansamblu