alexandru.popescu

About Popescu Alexandru

This author has not yet filled in any details.
So far Popescu Alexandru has created 12 blog entries.

Venituri financiare

2021-01-18T19:41:28+00:00

Veniturile financiare reprezintă resursele generate de companie legate de activitatea de natură financiară. Având in vedere că activitățile de natură financiară ale companiilor mici si medii sunt, de regulă, extrem de reduse și Veniturile financiare sunt de obicei reduse. Principalele Venituri financiare ale companiilor mici si medii cuprind: veniturile din dobânzi venituri generate de [...]

Venituri financiare2021-01-18T19:41:28+00:00

Cheltuieli financiare

2021-01-18T19:32:50+00:00

Cheltuielilor financiare reprezintă consumul de resurse al companiei legat de activitatea de finanțare a operațiunilor de investițiiile efectuate: Principalele Cheltuieli financiare ale companiilor mici si medii cuprind: cheltuielile legate de finanțarea bancară sau finanțarea acordată de alți creditori (credite bancare, leasinguri,  credite acordate de asociați, etc.) cheltuieli generate de evoluția negativă a cursului de [...]

Cheltuieli financiare2021-01-18T19:32:50+00:00

Depreciere și amortizare

2021-01-18T19:56:17+00:00

Deprecierea și amortizarea reprezintă, de obicei, o ajustare de valoare a Activelor sau a Provizioanelor. Deprecierea reprezintă ajustarea de valoare a Activelor ca urmare a unor evenimente ce nu țin de utilizarea normală a acestora. Amortizarea reprezintă ajutarea de valoare (costul) utilizării Activelor în condiții normale de funcționare In funcție de sensul ajustării de valoare, compania [...]

Depreciere și amortizare2021-01-18T19:56:17+00:00

Venituri Operaționale

2021-01-18T20:08:55+00:00

Caracteristica definitorie a Veniturilor operaționale este că ele reprezintă valoare generată de companie din activitățile operaționale , fără a lua in considerare veniturile generate din activități de finanțare (dobânzi, dividende, etc) În funcție de frecvența cu care sunt generate, vom împarți Veniturile operaționale in doua categorii: Venituri operaționale recurente - venituri ce țin [...]

Venituri Operaționale2021-01-18T20:08:55+00:00

Cheltuieli Operaționale

2021-01-18T20:26:49+00:00

Caracteristica definitorie a Cheltuielilor operaționale este că ele reprezintă consumul de valoare al companie in scopul desfășurării activităților operaționale , fără a lua in considerare cheltuielile aferente activităților de finanțare (cheltuieli cu dobânzi, dividende de plată, cheltuieli generate de evoluția negativă a cursului de schimb, etc.) În funcție de frecvența cu care sunt [...]

Cheltuieli Operaționale2021-01-18T20:26:49+00:00

Glosar

2021-01-15T09:30:31+00:00

Rulaj Rulajele reprezintă mișcările unui element de Bilanț: Exemplu: Sumele primite si sumele plătite din conturile bancare reprezintă Rulajul conturilor curente. Sumele încasate reprezintă Rulaj Debitor si sumele plătite reprezintă Rulaj Creditor.  !!! Am construit prezentarea FinLight in așa fel încât nu este nevoie sa putem identifica daca un Rulaj este debitor sau creditor si [...]

Glosar2021-01-15T09:30:31+00:00

Datorii pe termen scurt

2021-01-18T20:37:06+00:00

Datoriilor pe termen scurt reprezintă obligații ale companiei care vor trebui onorate într-o perioada mai scurtă de 1 an de la data raportării, de regulă in următorul ciclu operational Datoriile pe termen scurt sunt compuse din: Datorii comerciale curente reprezintă obligații ale companiei ce sunt, de regulă, strâns legate de [...]

Datorii pe termen scurt2021-01-18T20:37:06+00:00

Datorii pe termen lung

2021-01-18T20:40:30+00:00

Caracteristica definitorie a Datoriilor pe termen lung este că această sursă de finanțare devine scadentă la o perioada mai mare de 1 an de la data raportării financiare. Datoriile pe termen lung ale companiei sunt compuse din: Datoriile financiare pe termen lung reprezintă surse de finanțare ce devin scadente [...]

Datorii pe termen lung2021-01-18T20:40:30+00:00

Capitalul companiei

2021-01-18T20:53:20+00:00

   Caracteristica definitorie a Capitalului (sau a Capitalurilor proprii) este că această sursă de finanțare este controlată (din punct de vedere al exigibilității) de către asociați/acționari. Deși Capitalul cuprinde o gama largă de elemente ,cel mai des in cazul companiilor mici si medii, vorbim despre Capital Social, Rezultat curent, Rezultat reportat din anii anteriori, [...]

Capitalul companiei2021-01-18T20:53:20+00:00

Active imobilizate

2021-01-18T21:07:16+00:00

Caracteristica definitorie a Activelor Imobilizate (sau Activele Fixe) este că produc valoare pentru Companie pe parcursul mai multor ani și a mai multor cicluri operaționale . Deși Activele Imobilizate cuprind toate activele care sunt utilizate pe o perioada mai lungă de un an, în linii mari,  sunt cuprinse la aceasta categorie Terenuri, Clădiri, [...]

Active imobilizate2021-01-18T21:07:16+00:00
Go to Top